بررسی تطبیقی اقرار در اثبات دعوی

بررسی تطبیقی اقرار در اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی
اقرار در اثبات دعوی
اقرار در اثبات دعوی در قوانین مصر
اقرار در اثبات دعوی در قوانین ایران
اقسام اقرار در اثبات دعوی
ارکان اقرار در اثبات دعوی
شرایط اقرار در اثبات دعوی
پایان نامه ادله اثبات دعوی
پایان نامه اقرار در اثبات دعوی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تطبیقی اقرار در اثبات دعوی

 

 

مقدمه:

اقرار از حیث لغوی مصدر بوده و از واژه قرار گرفته شده است ودرفرهنگ های مختلف معانی نزدیك به هم برای آن ذكر شده است. از جمله اینكه كسی را در مكانی ابقاء كردن، انحراف به حق، سخنی را به روشنی بر زبان آوردن، چیزی را در كاری استوار كردن….

طریحی در این باره می گوید:‌واقرالشیء ای سكن واتفاد واستقرار الشی فسكن وقر. 

راغب در مضررات می فرماید والاقرار اثبات اشیء‌قال: (ونقر نی الارحام مانشاء الی اجل) و قدیكون اثباتا اما بانقلب و اما باللسان واما بهما. 

آنچه كه از جمع كلام علمای لغت و متنعاهم عرفی برمی آید این است كه مقصود از اقرار چیزی را صاحب قرار دادن و ثبات گرداندن و وقتی گفته می شود اقره علی شغله یعنی وی را بر شغل و كارش ثابت گردانددن است. البته انبات چیزی را كه متزلزل باشد را هم اقرار گویند. صاحب شرح فتح الفدیر از قول لغوین می گوید «وقال فی الغنایه الاقرار مشتقل من الاقرار فكان فی اللغه عباره من اثبات مان كان متزلزلا». 

 

تعریف فقه اسلامی از اقرار همان طور در قانون مدنی ماده 1259 آمده است و اكثر فقهای اسلامی با الفاظی نزدیك به هم درصدد همین تعریف برآمده اند و آن عبارت است از: 

«اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود.»

برای وضوح بیشتر این معنا كه قانون مدنی تعریفی را كه ارایه نموده است تعریفی است كه از فقه اسلامی گرفته شده است تعاریف بیان شده از سوی چند تن از فقهای شیعه و سنی را به عنوان نمونه ذكر می كنیم: 

علامه حلی اقرار را اینگونه تعریف كرده است:‌«الاقرار وهواخبار النسان بحق لازم له.» 

مرحوم كاشف العظاء در تعریف اقرار فرموده اند:

«الاقرار هواخبارالانسان عده حق علیه لآخر» 

فاضل مقداد فرموده اند: «هو اخبار عن لازم للغیر» 

 

البته گروهی از فقها هم به لحاظ روشن بودن مفهوم اقرار اساسا وارد تعریف آن نشده اند و از ابتدای بحث اقرار وارد احكام و تقسیم بندی آن شده اند.

استاد شیخ الاسلام كه اقرار از دیدگاه مذاهب شاخصی را بررسی می كند در تعریف لغوی اصطلاحی اقرار می گوید: «اقرار در لغت به معنای اثبات ودراصطلاح شرع، اخبار شخصی است به نبوت حقی برخود كه آن را اعتراف نیز می نامندو اگر اخبار به حق خود بردیگری باشد آن را دعوی و اگر اخبار به حق دیگری بر دیگری باشد آن را شهادت گویند. 

قانون مدنی مصر نیز در ماده 408 خویش تعریفی در راستای تعرایف فوق ارایه كرده است: 

 

«الاقرار هواعتراف الخصم امام القضاء بواقعه قانونیه مدعی بها علیه وذلك اثناء السیوفی الدعوی و المتعلقه بهاره الواقعه»

حقوقدانان اروپایی نیز تعاریفی شبیه تعاریف حقوقدانان اسلامی ذكركرده اند. ساواتیه حقوقدان مشهور فرانسوی در خصوص تعریف اقرار می گوید: «اقرار اظهاری است كه به وسیله آن شخص واقعه ای را كه علیه او دارای آثار حقوقی است تصدیق می كند» 

قانون مدنی فرانسه نیز اقرار را چنین تعریف كرده است:‌«اقرار اعلامی است كه مقر توسط آن وجود واقعه ای را می پذیرد كه می تواند به زیان او عواقبی حقوقی داشته باشد». 

لازم به ذكر است كه پاره ای از حقوقدانان مصری ضن اینكه اقرار را به شهادت انسان بر علیه خودش و هو شهاده المره علی نفسه بما یضرها تعبیر می كنند معتقدند كه اقرار سید ادله بود. و چون اقرار متهم بر علیه خودش نسبت به شهادت به غیر به صدق نزدیك تر است و لذا از شهادت اقوی است.  

 

 

 

کلمات کلیدی:

ادله اثبات دعوی

اقرار در اثبات دعوی

اقرار در اثبات دعوی در قوانین مصر

اقرار در اثبات دعوی در قوانین ایران

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

 

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

 

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

 

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                           

منابع وماخذ

 

 

 

 

 • ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

  ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی ماهیت حق حبس حق حبس از دیدگاه فقهی حق حبس از دیدگاه فقهی مطالعه تطبیقی در فقه عامه مبانی حق حبس در فقه امامیه مبانی حق حبس از دیدگاه علمای…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست با عنوان پیشینه تکاملی خرس

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست با عنوان پیشینه تکاملی خرس حفاظت از خرسها خرس سیاه آسیایی روش اجرایی حفاظت از خرس سیاه آسیایی پیشینه تکاملی خرس تهدیدهای جمعیت و زیستگاه حیوانات دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط…

 • بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی

  بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی مشتری رضایتمندی مدل کانو بانک کشاورزی دانلود مقالات رشته مدیریت بازرگانی دانلود مقالات مدیریت بازرگانی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک سیستم همکاری در فروش فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 2

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 2 مبانی نظری داده کاوی پیشینه داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده کاوی تاریخچه داده کاوی پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی مبانی نظری در…

 • مبانی نظری عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها

  مبانی نظری عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها مبانی نظری ERP مراحل پیاده سازی erp مبانی نظری پیاده سازی erp پیاده سازی erp در سازمان پیاده…

 • بررسی و ارزیابی یک راهکار کارآمد برای شبکه مشارکتی به منظور افزایش نرخ ارسال و استفاده بهتر از منابع در دسترس شبکه

  بررسی و ارزیابی یک راهکار کارآمد برای شبکه مشارکتی به منظور افزایش نرخ ارسال و استفاده بهتر از منابع در دسترس شبکه تخصیص منابع شبکه های مشارکتی شبکه های مبتنی بر شناخت سیستم های بی سیم مشارکتی تخصیص منابع در…

 • مقاله رشته ادبیات با عنوان گویش راژی

  مقاله رشته ادبیات با عنوان گویش راژی گویش راژی گویش شناسی دانلود مقاله رشته ادبیات با عنوان گویش راژی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید…

 • بررسی تاثیر کیفیت محیط فیزیکی ، غذا و خدمات رستوران بر تصور ذهنی از رستوران ، ارزش درک شده مشتری و قصد رفتاری مشتری

  بررسی تاثیر کیفیت محیط فیزیکی ، غذا و خدمات رستوران بر تصور ذهنی از رستوران ، ارزش درک شده مشتری و قصد رفتاری مشتری پرسشنامه تصور ذهنی از رستوران پرسشنامه ارزش درک شده مشتری پرسشنامه قصد رفتاری مشتری بررسی تاثیر…

 • تغییرات محیطی و بازار تعیین کننده استراتژیک درکمپانی‌های رسانه‌ای

  تغییرات محیطی و بازار تعیین کننده استراتژیک درکمپانی‌های رسانه‌ای محصولات رسانه‌ای کمپانی‌های رسانه‌ای بازار تعیین کننده استراتژیک دانلود مقالات رشته مدیریت رسانه دانلود مقالات مدیریت رسانه خرید مقالات مدیریت رسانه سیستم همکاری در فروش فایل رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع

  تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی تفسیر قانون اساسی ایران تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا تفسیر قانون اساسی آمریکا رویکرد تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا مراجع تفسیر قانون اساسی…